Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
- Å utvikle kunstig intelligens i samsvar med personvernregelverket vil bidra til at man oppnår den tilliten som kreves for at teknologien kan nå sitt potensiale, sier avdelingsdirektør og prosjektansvarlig, Catharina Nes i Datatilsynet. Foto: Alexand

Kunstig intelligens: Datatilsynet oppretter en "regulatorisk sandkasse"

Innovasjon og digitalisering

Datatilsynet er tildelt ekstra midler for å starte arbeidet med å opprette en regulatorisk sandkasse for for utviklingen av gode løsninger for kunstig intelligens. - Personvern er svært viktig når man skal utvikle gode løsninger for kunstig intelligens. En vellykket utvikling og implementering er avhengig av at befolkningen har tillit til at systemene er sikre og rettferdige, og at personopplysninger håndteres forsvarlig, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Regjeringen understreker at kommuner og fylkeskommuner er viktige aktører for å realisere FNs bærekraftsmål, fordi de er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Foto: Akil Mazumder / Pexels

Kommunesektorens løft for bærekraft

Samfunns- og tjenesteutvikling

Flere kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og bedrifter har sammen med KS innledet samarbeid med FN om smart bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn.

Emnet gir en fordypning i sosialt arbeids samfunnsmandat og politiske virkefelt. Hvordan sammenhenger mellom samfunnsstrukturer og individuelle problemer kan oppdages, analyseres og ageres på utforskes i kurset. Illustrasjon: VID

Boligsosialt arbeid i partnerskap – studietilbud fra høsten 2020

Vitenskapelige høgskole (VID) i Oslo tilbyr et emne om boligsosialt arbeid i partnerskap. Søknadsfristen er 21. juni. Målsetningen med emnet er å lære om bolig og betydningen av bomiljøet for den enkeltes velferd, og for velferd i samfunnet som helhet. Du vil få innsikt i hvordan du kan identifiserer ressurser hos beboere og lokalsamfunn.

Fortsatt er det slik at vi nesten ikke forsker på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, skriver Bjørn Arild Gram, styreleder, KS. Et kunnskapsløft for kommunene var én av flere hovedprioriteringer for HelseOmsorg21-satsningen. KS har innen egne ra

Helse og omsorg i kommunene: Vi må vite mer om hva som virker

Samfunns- og tjenesteutvikling

Korona-pandemien har vist at prioriteringer og beslutninger, men også mulighet til å løse oppgaver på nye måter, må bygge på fakta og kunnskap. Det grunnlaget mangler ofte kommunene. Den situasjonen må endres.