Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Statsråd Linda Hofstad Helleland sammen med leder av personvernkommisjonen, sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oppretter ny personvernkommisjon

Innovasjon og digitalisering

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen vil lede personvernkommisjonen, som skal levere sin utredning innen 1. desember 2021.

Svar på spørsmål om din kommunes boligarbeid og bidra til utviklingen av et felles digitalt system for kommunale utleieboliger. Illustrasjonsbilde: Husbanken

Husbanken: - Vi trenger svar fra kommune-Norge!

Samfunns- og tjenesteutvikling

Nå kan dere være med å utforme hvordan fremtidas arbeid med kommunale boliger vil bli! Svar på spørreundersøkelsen nå, og bidra til utvikling av et nytt digitalt system som vil lette boligarbeidet for alle norske kommuner.

Personvern må konkretisere til et nivå der det blir håndgripelig ikke bare for jurister, men også for teknologer som overtar stadig mer av rettsanvendelsene ved å integrere jussen i løsningene de utvikler, skriver artikkelforfatteren. Foto: Juristen

Personvern i krise?

Innovasjon og digitalisering

I møte med den ekstraordinære situasjonen forårsaket av korona-pandemien, ser vi konturene av en debatt hvor hensynet til enkeltindividet settes opp mot samfunnsinteressene, skriver Dana Jaedicke i Juristen.

Are Tomasgard er LO-sekretær, Trygve Svensson er leder i Tankesmien Agenda. Foto: Trond Isaksen/Agenda

Norge etter koronaen? Det handler først og fremst om våre politiske valg

Samfunns- og tjenesteutvikling

Den som prøver å forstå historien, bør være ydmyk. Men 2020 blir historisk. Vi vet ikke hvordan verdensøkonomien blir forandret. Vi vet ikke hvor mange som blir arbeidsledige. Vi vet ikke hvem som blir president i USA. Men noe vet vi: Historien blir formet av dem som har en plan. Ikke minst, den formes av dem som har håp.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Presseinvitasjon: Astrup legg fram innovasjonsmeldinga

Tysdag 23. juni vil kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup presentere hovudtrekka i stortingsmeldinga om innovasjon i offentleg sektor . Dette gjer han på et frokostmøte hjå Startuplab i Forskingsparken. Møtet vil strømmes direkte her frå klokka 08.15.