Tallene har Forbrukerrådet hentet fra Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) i regi av Statistisk sentralbyrå. Den ferskeste rapporteringen er fra 2018, og følger fylkes- og kommunestrukturen fra da. Kommunene svarte på om de hadde utført brukerundersøkelser på sykehjem i løpet av de tre siste årene.

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og er generelt opptatt av at kommunene skal huske på at de er til for innbyggerne som bor der.

– Skal du be om velgernes stemme ved neste valg, bør du ha lyttet til dem siden det forrige. Brukerundersøkelser kan gjøres av alle kommunale tjenester, og lar folk si hva de er fornøyde med, og hva som kunne vært annerledes.

Les mer.

Kilde: Forbrukerrådet