Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Kreativitet
Ledere bombarderes stadig med "buzzord" som påstår å være løsningen på alle problemer. Ole Fredrik Norbye skriver interessant og godt om et unntak fra alle disse nye ordene - det gamle begrepet kreativitet.
  Norbye skriver blant annet om å skape rom for å prøve og feile, som ofte ikke er til stede fordi vi er så redde for å mislykkes.
  Han vektlegger også at forskningen på kreativitet er tydelig på at det kreves ekspertise innenfor et område for å kunne bidra kreativt. Nyansatte har ofte mange nye innspill og ideer, men det kreves erfaring og kjennskap til organisasjonen for å virkelig kunne skape noe kreativt som gagner organisasjonen.

KI og Personvern
Ellen Strålberg i Teknologirådet mener vi trenger en debatt om de nye utfordringene med KI og personvern, basert på god forståelse av teknologien og jussen kombinert med verdivurderinger. 

Hvis du ikke fikk med deg Personverndagen 2024: Kunstig intelligens møter personvern, har du mulighet for å se opptakene.

Det er mange virksomheter som har et eget personvernombud, og Det europeiske personvernrådet har kartlagt erfaringene.

Arbeidsmiljø og sykefravær
Karoline Amundsen Dystebakken skriver om hvorfor det er nyttig å kartlegge arbeidsmiljøet, og at overraskende mange ikke vet hvordan det gjøres.

Gjennom opprettinga av ei HMS-gruppe og solid førebyggjande arbeidsmiljøarbeid snudde Smøla sjukeheim den negative sjukefråværstrenden.

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Kreativitet - hva er det og hvorfor er det viktig?

 

Generativ KI utfordrer personvernet på nye måter

 

Opptak fra Personverndagen 2024: Kunstig intelligens møter personvern

 

Rapport om personvernombudets rammevilkår

 

Kartlegging av arbeidsmiljøet. Hæ?

 

Nybrottsarbeid fekk ned sjukefråværet

 

Statsråd Tung til Brüssel om kunstig intelligens

 

Vi kan ikke glemme det digitale utenforskapet

 

Ny lovendring gir deg bedre forbrukerrettigheter

 

Digdir styrker innsatsen på regelverksutvikling

 

Arrangementer 

07.02: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

09.02: Nettseminar om klarspråk

 

15.02: Nettseminar: Slik lykkes vi med en aktiv boligpolitikk

 

05.03: Slik blir du trygg i forvaltning av alkoholloven!

 

06.03: Hvordan kommuniserer vi treffsikkert i muntlige tekster?

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no