Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Pasientens beste
Helse- og omsorgsminister mottok 26.05 en rapport med omtale av de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene i sykehusene i 2022.

Innovasjon og bærekraft er ett av de parallelle sporene 19.10 på Service- og tjenestekonferansen. Temaet er aktuelt for alle sektorer, med stadig flere eldre sammenlignet med de i yrkesaktiv alder.

Pissedårlig organisasjon
Det har vært viktig for meg å gjøre fagstoff og forskning lesbart og tilgjengelig, sier Oscar Amundsen, som har skrevet bok om hvordan unngå, ja, nettopp - pissedårlige organisasjoenr.

Bedre kommunikasjon - bedre offentlig sektor
Folk flest ønsker ett sted hvor de kan henvende seg for hjelp, og de ønsker ikke å forholde seg til hvilken del av forvaltningen som har ansvaret, skriver Yvonne Hansen

Kommunikasjon og klart språk er ett av de parallelle sporene 19.10 på Service- og tjenestekonferansen. Få tips og ny viten fra Mina Gerhardsen, som blant annet har skrevet to bøker om kommunikasjon, fra Miljødirektoratet som vant klarspråkprisen for staten og fra NAV som har jobbet mye med empatisk kommunikasjon.

Maks Early Bird i mai på Service- og tjenestekonferansen 2023, 18.-20.10!

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Forskning og innovasjon til pasientens beste

 

Pissedårlige organisasjoner – hvordan kan vi unngå det?

 

Bedre kommunikasjon - bedre offentlig sektor

 

Digitalisering har gjort Nav mindre tilgjengelig for de som trenger dem mest

 

– Dagens støttesystemer er ikke optimale

 

Nå starter arbeidet for én felles digital lommebok i Europa

 

Guide: Gratis tiltak for ein lhbt-inkluderande kommune

 

Slik kan fryktkulturer i arbeidslivet kveles i fødselen

 

Presentasjonsteknikk: Det er deg vi vil se og høre

 

Finnes det perfekte prosjekt?

 

Arrangementer 

01.06: Innføringskurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

 

02.06: Dette skjer no! Klarspråk som verktøy for demokrati

 

08.-09.06: Bostøttekonferansen 2023

 

09.06: Inviterar til erfaringsseminar om tillitsreforma i offentleg sektor

 

18.-20.10: Service- og tjenestekonferansen 2023: #MenneskeneRundtMennesket Maks Early Bird i mai!

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no