Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Smidig i rigid virkelighet
Digitaliseringsdirektør Randi Aalgaard i Norad gir god innsikt i artikkelen Smidig etat, rigide budsjettprosesser. Hun har mange gode poenger, og avslutter med:
  "Vi må sørge for at produktutvikling og forvaltning henger sammen og har samme mål... ...Forvaltning i fremtiden vil være både å sikre at det vi har fungerer, og å videreutvikle tjenestene slik at vi fleksibelt kan møte fremtiden og utfordringene og unngå teknisk gjeld. Først da kan vi få til ekte digital transformasjon og innovasjon i offentlig sektor gjennom hele organisasjonen."

Hvis du ønsker å lese et eksempel på vellykket smidig utvikling i offentlig sektor anbefales – IT-bransjen har mye å lære av NAVs suksess.

Etikkprisen til Eigersund
Vi gratulerer Eigersund kommune og nyvalgt styremedlem Astrid Elisabeth Jørgensborg med Etikkprisen 2022. Prisen er et viktig bidrag til å opprettholde et åpent samfunn med minst mulig korrupsjon, og dermed et samfunn der  innbyggerne har tillit til styresmaktene.

Enevelde i kommunikasjonsavd
Øivind Arvola er den eneste som jobber med kommunikasjon i Harstad kommune. Slik er det i mange kommuner. Han gir mange gode råd til hvordan du kan få gjort mye med knappe ressurser.

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Smidig etat, rigide budsjettprosesser

 

– IT-bransjen har mye å lære av NAVs suksess

 

Etikkprisen til Eigersund kommune

 

Enevelde i kommunikasjonsavdelingen

 

Vertskommunesamarbeid om NAV-kontor har både fordeler og ulemper

 

Hør på debatten : Ulike roller på samme møteplass - om organisering av bibliotek og innbyggertorg

 

Anna fra Telenor tar lederrollen på alvor: – Stolthet er en sterk driver

 

6 råd som gjør travle mennesker mer effektive

 

Forbedrer språket i vedtak om økonomisk sosialhjelp

 

Digitaliseringspådden: Steffen Sutorius om hva som møter oss i årene framover

 

Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

eKommune 2023: Digitalisering, tillit og demokrati

 

Service- og tjenestekonferansen 2023: #LikeverdigeTjenester

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no