Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Sosial ulikhet tar liv
Nasjonalforeningen for folkehelsen har publisert rapporten Sosial ulikhet tar liv. De har stilt krav om at regjeringen må utvikle en forpliktende strategi for å redusere helseforskjellene.   
  Det er en gammel sannhet at dårlige oppvekst- og levekår kan gi redusert helse og lavere levealder, sammenlignet med de som er bedre stilt.
  Det er en uhyre kompleks og sammensatt virkelighet som må endres for å klare å utjevne forskjellene.
  Regjeringens arbeid med en Nasjonal strategi om sosiale helseskilnader er en start, men massiv innsats gjennom flere tiår er nødvendig for å oppnå resultater som monner.

Nettverkssamarbeid gir bedre tjenester
Ukraina-krigen etablerte et felles engasjement om nødvendigheten av å samarbeide for å ta i mot et høyt antall flyktninger. 
  
Artikkelforfatterne fra Digitaliseringsdirektoratet gir et godt innblikk i resultatene av det tverrsektorielle og tverrfaglige samarbeidet på digitaliseringsområdet med tanke på blant annet elektronisk ID.
  Samarbeid er krevende, og her var hele 14 offentlige virksomheter involvert. Det skal ofte en krise til, som en pandemi eller en krig, for å få fart på nødvendig samarbeid. Det er lov å håpe at erfaringene og de rådene som forfatterne gir, tas med inn i utviklingen av sammenhengende tjenester - også i "fredstid".

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrev: Arkiv med alle utgaver fra 2022


FOS-kurskalender: Se høstens tilbud


 

Sosial ulikhet tar liv

 

Digitaliseringsbloggen: Nettverkssamarbeid gir bedre sammenhengende tjenester

 

Velferdsteknologi: Ikke ment som erstatning for mennesker

 

− Først når kode bremser politikken, forstår politikerne verdien av smidighet

 

Arnold og lærdommene fra kinomørket

 

IT i praksis 2022: Digitalt utenforskap og manglende samarbeid er røde flagg for videre utvikling

 

Empati kan være kuren mot sinte kunder på nett

 

La oss gravleggje eldrebølgja

 

Bostøtten som virkemiddel

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Etikkonferansen 2022

 

Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

Digital forvaltning for alle?

 

Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

Service- og tjenestekonferansen 2022: #ViEndrerSammen

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no