Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Sats på førstelinjen
I artikkelen Når vannet stiger, løftes alle båtene, skriver Hege Nilsen, daglig leder i Stormberg, om viktigheten av å yte god service. Hun mener det blir stadig viktigere framover, selv om vi handler mer på nett. Og nettopp ved å satse på de ansatte, tilrettelegger vi for god service, skriver hun.
  I det offentlige har vi ikke kunder på samme måte som i det private. Jeg som bruker av offentlige tjenester kan som regel ikke gå til en konkurrent hvis jeg er misfornøyd. Nettopp derfor er det vel så viktig med god service i det offentlige. Hvis vi skal opprettholde velferdsstaten på sikt, er vi avhengige av skattebetalere som har tillit til det offentlige tjenestetilbudet. Det handler både om innholdet i tjenestene, og hvordan du blir møtt, lyttet til og forstått.

Alle skal med
Også denne uken er det flere artikler som handler om digital inkludering. Boken Hvordan inkludere alle i vårt digitale samfunn, er basert på opparbeidet innsikt. To grupper har vært i fokus: Seniorer med digitale utfordringer, og ansatte i førstelinjen hos kommunene som skal bistå innbyggerne i bruken av digitale tjenester.
  Boken foreslår en løsning for å heve den digitale kompetansen. Og selv om det er seniorene som har vært i fokus, har den overføringsverdi til andre grupper som opplever digitalt utenforskap.

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

 


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrev: Arkiv med alle utgaver fra 2022


FOS-kurskalender: Se høstens tilbud


 

Når vannet stiger, løftes alle båtene

 

Bok: Hvordan inkludere alle i vårt digitale samfunn?

 

Digitalt eller ikke – alle skal med

 

Disse gruppene sliter med å henge med på digitaliseringen

 

TISK-IKT vant Digitaliseringsprisen 2022

 

Når algoritmer saksbehandler

 

10 grunner til at jobbintervjuet feiler

 

Ny rapport: Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid

 

Ny veileder for Leve hele livet

 

Hva kan vi lære av Leonardo da Vinci?

 

Fremtidens offentlige digitale tjenester trenger deg!

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

Service- og tjenestekonferansen 2022: #ViEndrerSammen

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no