Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

Digiorden ordner opp
De siste årene har KS lyktes med å lage en del digitale fellesløsninger som kommuner og fylkeskommuner kan ta i bruk. Disse er lansert på FIKS-plattformen
  Kjersti Rongved, leder av Service- og kommunikasjon i Bodø kommune, skriver om ett av verktøyene i FIKS digiorden ordner opp! Hun sier blant annet: FIKS-plattformen har vært til stor hjelp for oss i Bodø kommune de siste årene. Vi har effektivisert og forbedret postgangen mellom innbyggerne, næringslivet, andre offentlige etater og kommunen.

Feil, flopp og fuckups
Studenter og lærere ved BI skriver i Feil, flopp og fuckups som ideal om hvorfor det er så vanskelig å lære av feilene som både vi og andre gjør - selv om vi vet at det er lurt. Alle som lykkes gjør også feil!

Rafoss i globalt nettverk
I februar intervjuet jeg den superengasjerte Anne Berit Rafoss, i Senteret for et aldersvennlig Norge: Et aldersvennlig samfunn er bra for alle. Hun fortalte blant annet om sitt internasjonale engasjement på området. Nå er hun hentet inn som fagekspert i et nytt mentorprogram i regi av WHO. Hun er en stor ressurs både her hjemme og for samarbeidspartnere internasjonalt.

Tre mest leste forrige uke:


Nyhetsbrev: Arkiv

Sjekk FOS-arrangementskalender


Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

FIKS digiorden ordner opp!

 

Feil, flopp og fuckups som ideal

 

Fagekspert i globalt nettverk for aldersvennlig utvikling

 

Utvikling av aldersvennlige løsninger - søk om penger

 

Nyankomne flyktningers digitale hverdag

 

Diskuter kontroversielle temaer på jobben på en respektfull måte

 

Psykososialt sjukefråvær

 

Podkast: Sykefravær – hvordan kan vi forebygge?

 

NAV 2021: Økt tilfredshet med tjenestene, både blant brukere og arbeidsgivere

 

Mangfold i mai: Mangfold, inkludering og universell utforming

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Byggesak for førstelinjen

 

Ein bustad for heile livet

 

Hvordan bygge og opprettholde en servicekultur over tid?

 

Service- og tjenestekonferansen 2022: #ViEndrerSammen

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no