Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Lede samarbeid
Som leder i en kunnskapsorganisasjon blir det stadig viktigere å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid. Forskning viser at tverrfaglige team presterer mye bedre enn de tradisjonelle fagavdelingene.

Forsker og ledelsesekspert Donatella De Paoli mener at det er mer krevende å være leder nå enn tidligere, og at endringsledelse som begrep er utdatert.

Personverntrender
Teknologirådet har laget en oversikt over viktige hendelser for personvernet i 2023 – og hva de følger med på i 2024.

Kurs i alkoholloven
Den 5. mars tilbyr vi for første gang kurset Slik blir du trygg i forvaltning av alkoholloven. Vi har tatt en liten prat med Dick Ekeroth, som er en av kursholderne.

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Å lede samarbeid er en av lederens viktigste oppgaver

 

Forsker: – Derfor er det mer krevende å lede i dag

 

Personverntrendene du bør kjenne til

 

Nytt nettkurs 05.03: Slik blir du trygg i forvaltning av alkoholloven!

 

Hvordan ta rommet?

 

Linda og Linn sluttet som konsulenter for å hjelpe Skatteetaten over i sky

 

Frivillighet, digitalisering og bolig på agendaen

 

Delt syn på generativ kunstig intelligens

 

Ny veileder fra Sivilombudet om sakskostnader

 

Nettverkssamling - sjekk muligheten for økonomisk støtte

 

Arrangementer 

28.02: Konferanse: Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle i endring

 

05.03: Slik blir du trygg i forvaltning av alkoholloven!

 

06.03: Hvordan kommuniserer vi treffsikkert i muntlige tekster?

 

21.03: Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

10.04: Kommuniks vårsamling

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no