Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Treffsikkerhet i muntlige tekster
Forum for offentlig service tok initiativ til klarpspråkprosjektet i kommunal sektor i april 2012, etter at prosjektet "Klart språk i staten" hadde pågått siden 2008. 
  I dag, mer enn 11 år etterpå, er klarspråk et godt innarbeidet begrep i hele offentlig sektor; det har blitt en selvfølge å jobbe for at informasjonen fra det offentlige skal bli forstått av flest mulig av mottakerne.
  Hovedfokus har vært på innholdet i formell informasjon, som f.eks. på nettsteder og i brev. 
  Det er fortsatt en vei å gå før alt fra det offentlige er klart nok, men det er et helt annet modenhetsnivå enn i 2011. Fra 2022 kom den nye språkloven som til og med slår fast at
 offentlige organer har en plikt til å bruke et klart og korrekt språk:

"§ 9 Klart språk: Offentlege organ skal kommunisere på eit språk som er klart, korrekt og tilpassa målgruppa."

Mye av kommunikasjonen med innbyggerne foregår via chat, e-post og sosiale medier. Derfor er vi glade for å tilby et helt nytt kurs som vi tror det er et stort behov for; det kjøres 1. gang 05.12: Hvordan kommuniserer vi treffsikkert i muntlige tekster? 
  Les intervjuet med den erfarne kursholderen Vidar Lynghammar.

Robot bidrar til språkbalanse
– Ved samanslåinga fekk Stavanger kommune fleire nynorskbrukarar, og me valde difor å gje alle kommunetilsette tilgang til ein nynorskrobot som gjer det mogleg å produsera større mengder tekst på god nynorsk, seier Unni Berland, prosjektleiar for språkarbeidet i Stavanger kommune.

Empatisk kommunikasjon
NAVs arbeid med empatisk kommunikasjon har vært tema flere ganger, blant annet på et medlemsmøte. Erfaringene er oppsummert i rapporten «Å møte følelser med følelser» - Empatisk kommunikasjon i NAV kontaktsenter.

Tre mest leste forrige uke:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Nytt kurs 5. desember: Hvordan kommuniserer vi treffsikkert i muntlige tekster?

 

Språknøytral kommune i språkbalanse

 

«Å møte følelser med følelser» - Empatisk kommunikasjon i NAV Kontaktsenter

 

På tide å utforske andre sider av KI

 

Aftenposten-journalist:–ChatGPT kan brukes til noen helt ville ting

 

Teknologiske omveltninger vil gi helt nye og spennende jobber

 

Veiviser for å hindre dataangrep og digitale hendelser

 

Uubloggen: Opptak av kommunestyremøte

 

– Vi må bruke seniorene!

 

Personvern: Opptak fra seminar om funn fra tilsyn i kommuner og fylkeskommuner

 

Arrangementer 

30.11: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

05.12: Kurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi treffsikkert i muntlige tekster?

 

07.12: Publicworld 2023 - Kommunal sektor midt i en IT-revolusjon

 

08.12: IA-seminar: Arbeidsmiljø basert på kunnskap og et godt partssamarbeid

 

14.12: Datatilsynet: Sandkasseseminaret 2023

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no