Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Handler om å dele
Allerede kl. 09:00 i dag kan du følge KS sitt nettseminar om selskapet KS-Digitale fellestjenester AS (DIF).
  Bakgrunnen for etablering av DIF er at KS i dag leverer en rekke digitale fellestjenester.
  Dagens tjenester ble i konseptutredningen kategorisert innen fire områder:  Overføring av data, tilgjengeliggjøring av data, innbyggertjenester og fagsystemer.
  Fagsystemer utvikles kun der hvor det forekommer markedssvikt eller dersom andre tungtveiende grunner tilsier dette.  
  Selskapet vil operere i tråd med unntaket for utvidet egenregi slik at medlemmene kan kjøpe tjenester direkte fra selskapet uten at anskaffelsesregelverket brukes. 

DIF kan bli en kraft i utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende fellesløsninger. Tiden vil vise om de klarer å holde seg innenfor rammene, og ikke konkurrere med privat sektor.
  Det kan være en vanskelig balansegang når innbyggertjenester og fagsystemer er to av områdene; hvem skal f.eks. bestemme når det er markedssvikt på et område, slik at DIF dermed har mandat til å utvikle en løsning? Og det kan bli fristende å kjøpe løsningene sett fra kommunenes ståsted, når det kan gjøres uten å bry seg om anskaffelsesregelverket.
 
Vi byr på tre artikler til som handler om deling og fellesløsninger:
Inkludering
På sikt, blant annet pga. nye fellesløsninger, blir det kanskje mindre digitalt utenforskap. Men dette er et område det stadig må jobbes med i årene framover. Lytt til Inkluderingsrådet, ledet av Live Nelvik.
 
Arendalsuka
Om en knapp uke starter Arendalsuka 2023, med et som vanlig meget omfattende program. 
  Vi har samlet lenker til programmene til noen sentrale offentlige virksomheter.

Tre mest leste forrige uke:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Webinar 08.08 kl 09:00: Etablering av selskap for digitale fellestjenester

 

Nasjonalbiblioteket deler kunstig intelligens som skjøner norske dialekter og gjer tale om til tekst

 

Forenklingsbloggen: Vi jobber for bedre datadeling

 

Digitaliseringsbloggen: Felles metadata – en døråpner for helhetlig informasjon

 

Inkluderingsrådet: Korleis digitalisere for å inkludere?

 

Arendalsuka 14.-18.08: Offentlige virksomheters program

 

Asker kommune: Avtalen med Fri skal bidra til gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester

 

Kan ChatGPT være løsningen for kundeservice i fremtiden?

 

Bygg bro over gapet mellom Generasjon Z og ledere

 

Skatteetaten: Telefonpåminnelser fører til færre tvangsinnfordringer

 

Arrangementer 

13.09: Innføringskurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

 

20.09: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

26.09: Erfaringskonferanse "Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg"

 

27.-28.09: Kommunik: Høstsamling

 

18.-20.10: Service- og tjenestekonferansen 2023: #MenneskeneRundtMennesket

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no