Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Feil fort og billig
På slutten av 90-tallet var jeg med på å undersøke flere store statlige IT-prosjekter som ikke hadde gått så bra - for å si det mildt. En av våre anbefalinger var å satse på iterativ systemutvikling, en slags "prøve-og-feile-metode".
  Smidig utvikling er et begrep og en metode som har mye til felles med det vi tok til orde for, og metoden har fått allmenn anerkjennelse og innpass i både privat og offentlig sektor. De store IT-mastodontenes tid er forbi - stort sett; nå er det hyppig/kontinuerlig lansering og utprøving som gjelder, med høsting av gevinster underveis.
  Jeg kom i tanker om dette når jeg leste den utmerkede artikkelen Eksperimentering som metode for offentlig innovasjon. Her er det mange paralleller. Hanna Buan Øfsti skriver blant annet:
"Vi erfarer at eksperimentering er en egnet metode for å håndtere kompeksiteten i offentlig sektor, nettopp fordi metoden gir rom for utforskning og idéer på tvers av roller, tjenester og styringsstrukturer."

Jeg håper det blir langt større aksept for å eksperimentere i offentlig sektor, for å prøve ut nye løsninger, for å feile. Det er da vi kommer fram til de løsningene som fungerer best. Det er mye bedre å feile fort og billig, enn seint og dyrt!

Seniorsurf
Austevoll kommune har etablert et godt tilbud for seniorene der de får hjelp til å håndtere den digitale hverdagen. Ildsjel Odd Harald Opdal presenterer tilbudet på Service- og tjenestekonferansen 2022.

Kvart århundre
I 25 år har Service- og tjenestekonferansen vært en sentral møteplass for de som arbeider i førstelinjen. 
  Fram til 2012 var det nesten bare deltakere fra kommuner, men etter at sentrale statlige virksomheter kom med i styret, har konferansen utviklet seg til en arena for hele offentlig sektor.
  03.11 åpner konferansen, og vi holder påmeldingen åpen så lenge som mulig. 

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrev: Arkiv med alle utgaver fra 2022


FOS-kurskalender: Se høstens tilbud


 

Eksperimentering som metode for offentlig innovasjon

 

Seniorsurf – Austevoll bibliotek i samarbeid med frivillige

 

Den 25. service- og tjenestekonferansen: Fortsatt mulig å melde seg på!

 

uubloggen: Åtte på gata om digitalt utanforskap - Fredrik Syversen

 

Vil mobilisere seniorene

 

NAVs brukerundersøkelser 2022: Tilfredsheten stabil blant personbrukere, og arbeidsgiverne er mer fornøyde

 

En enklere vei for frivilligheten

 

Algoritmer kan saksbehandle, derfor må de demokratiseres

 

Å investere i humankapitalen vår er å investere i fremtiden

 

Rapport fra Riksrevisjonen om kriminalomsorgen

 

Startar arbeidet med stortingsmelding om levekår i byar og byområde

 

Service- og tjenestekonferansen 2022: #ViEndrerSammen

 

Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no