Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Finans med norm
Finansnæringen tar digitalt utenforskap på alvor, og lanserer Bransjenorm finansiell inkludering - hvordan bankene skal møte ikke-digitale kunder. Det er en moden erkjennelse fra en næring som har gått foran i digitaliseringen av tjenestene.
  Når får vi en tilsvarende norm eller lov i det offentlige, som påbyr alle tjenesteytere å tilby fullverdige analoge alternativer?

Ydmyke ledere
Empatiske og ydmyke ledere fungerer best. De som bryr seg,  tørr å vise at de er sårbare og tørr å være åpne om egne feil, får også de beste resultatene. Det blir slått fast gang på gang i ulike studier, bl.a. i Ydmyke ledere fungerer best. Det underbygges også i En brilliant feil og Ledelse forstått og utøvd - som en praksis.
  Det som gjelder for ledere gjelder for oss alle. Vi er alle ledere i en eller annen sammenheng - ikke minst i våre egne liv.

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

 


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrev: Arkiv med alle utgaver fra 2022


FOS-kurskalender: Se høstens tilbud


 

Bransjenorm finansiell inkludering

 

Ydmyke ledere fungerer best

 

En brilliant feil

 

Ledelse forstått og utøvd - som en praksis

 

– Vi snakker jo ikke om aldersmangfold!

 

Aldersvennlig: Vil løfte sosial bærekraft i nytt partnerskap

 

Reagerer på at eldre skvises ut av arbeidslivet

 

Automatiserte dagpengevedtak viser noen av mulighetene

 

Fem grunner til at medarbeidersamtalen blir vellykket

 

Sammen om sykefraværet

 

Velferdsteknologi: Samhandling for en ny fremtid

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

Service- og tjenestekonferansen 2022: #ViEndrerSammen

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no