Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

Stresstest for politiet
Politietaten er svært motstandsdyktig mot forandringer, i følge en forsker ved Politihøgskolen. Pandemien tvang fram forandringer, og førte til en effektivisering av ledelsesprosessene. Pandemien ble en stress-test for politiet, som de kom styrket ut av. 
  Det er ikke overraskende at de i politiet, i likhet med alle andre arbeidsplasser, erfarer at ledelse basert på tillit og delegering gir bedre resultater. Det er lov å håpe at erfaringene fører til varige endringer i politietaten.

Politiet har publisert årsrapporten for 2021, og den viser blant annet at de har opprettholdt tilgjengeligheten gjennom pandemien, og at den generelle tilliten i befolkningen er meget høy med 80 %.
  Tilliten er lavere med tanke på evnen til å avdekke og stoppe datakriminalitet.
- Politiets evne til å ta i bruk ny teknologi samtidig som rettssikkerheten ivaretas, blir et av de viktigste strategiske grepene fremover, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Arkivering som digital verkebyll
Mengden data som skapes av oss og lagres om oss, har aldri vært større. Hva er det viktig å ta vare på for ettertiden? Maria Astrup Hjort skal lede det nye Utvalget for digitalt skapt dokumentasjon, og vi får håpe at hun og resten av utvalget finner løsningen på Arkivverkets digitale verkebyll.

Datatilsynets podkast #5 SandKasten: Kan roboter redde demokratiet? handler også om arkivering. Tilsynet tar temaet såpass alvorlig at de setter det i sammenheng med demokratiets være eller ikke være. Kanskje utvalget ledet av Hjort får robothjelp i framtiden?

Ung medvirkning
Medlemmer av ungdomsråd opplever at de har større innflytelse enn deltakere i andre lovpålagte råd, men det er varierende erfaring rundt omkring i landet. Derfor har KS utvikling E-ung, et digitalt verktøy for ungdomsråd.

Tre mest leste forrige uke:


Nyhetsbrev: Arkiv

Sjekk FOS-arrangementskalender


Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

Pandemien ble en stress-test for politiet

 

Politiet opprettholdt tilgjengeligheten gjennom pandemien

 

Hun skal finne løsningen på Arkivverkets digitale verkebyll

 

#5 SandKasten: Kan roboter redde demokratiet?

 

Ung medvirkning og innflytelse

 

Frida@work – forskningsprosjekt om betydningen av tillit i bruken av chatboten Frida i NAV

 

Hjernen din fungerer dårligere når du multitasker

 

Ny undersøkelse: Slik planlegger vi alderdommen

 

Digitaliseringsbloggen: Nøkkelen er god samhandling

 

Akson – et monument over en feilslått helsepolitikk

 

Når digitalisering ødelegger verdiforslaget

 

eKommune2022: Teknologi og data som driver for innovasjon

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Byggesak for førstelinjen

 

Ein bustad for heile livet

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no