Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Kundeservice
Er det noen forskjell på kundeservice i det private sammenlignet med det offentlige? Les intervju i Kundeserviceavisen med Erlend Espedal i Kantar. Han påpeker helt riktig at det ofte er mye mer komplisert å løse en sak i det offentlige. Det er en rekke lover og regler som skal overholdes, det er krav til likebehandling etc.
  Hvis jeg som innbygger og tiltakshaver får avslag på min byggesøknad, er jeg kanskje ikke så fornøyd med servicenivået. Men - det hjelper uansett å bli møtt med vennlighet, av en saksbehandler som tar seg tid til meg og at de gjør sitt beste for at jeg skal forstå avslaget.
  I alle saker er det slik at min aksept og forståelse blir større hvis hele prosessen fra innsending av søknad til endelig avgjørelse skjer på en åpen og forutsigbar måte.

Analogt alternativ
Generalsekretær Kristin Ruud i Seniornett er intervjuet i Kundeserviceavisen. Artikkelen gir et godt innblikk i hvordan mange eldre opplever digitalt utenforskap.
  De eldre er en stor og voksende gruppe, samtidig som det er mange andre som også faller utenfor. FOS vil jobbe helhetlig med området. Husk muligheten til å delta på  Gratis lunsjtreff 07.04 kl. 11:00-12:00: Hvordan arbeide for digital inkludering? 

Aktivitetskrav eller tillit
Hege Moen og Mathilde Fasting skriver om aktivitetsplikten på bakgrunn av en undersøkelse i regi av OsloMet. De stiller spørsmål ved at stønadsmottaker er prisgitt skjønnsvurderingene til den enkelte NAV-ansatte, og hva den lanserte tillitsreformen i NAV har tenkt å gjøre med dette.
  De har klare synspunkter på hva de mener NAV bør gjøre.

Tre mest leste i forrige nyhetsbrev:


Sjekk FOS-arrangementskalender


Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

Kundeservice i privat eller offentlig sektor, er det noe forskjell?

 

– Behold et analogt alternativ!

 

Velferdsstaten: Aktivitetskrav eller tillit i NAV?

 

Slik blir du en god leder i det offentlige

 

Inkluderende lederskap starter med å skape en kultur for psykologisk trygghet

 

De nye HR-utfordringene - slik håndterer du dem

 

Pris for innebygd personvern til Test-Norge og Tenor testdatasøk

 

Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet

 

– Det er skummelt å tenke på hvor sårbar helsetjenesten vår er i den pågående cyberkrigen

 

Alternativt forslag til ny styringsmodell for e-helse

 

Slik blir fremtidens kundeservice i 2025

 

Bustad og busetting av flyktningar — erfaringsdeling

 

Gratis lunsjtreff: Hvordan arbeide for digital inkludering?

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Byggesak for førstelinjen

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no