Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Bibliotek og innbyggertorg
Er det en god idé med samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg?
  I 2 år er det gjennomført et samarbeidsprosjekt i Indre Østfold kommune og Drammen kommune; resultater fra sluttrapporten ble lagt fram på en konferanse 26.09.

Vi byr på mer fra bibliotekverdenen i artikkelen Utvidet nasjonal bibliotekstrategi - ut 2025: Rom for demokrati og dannelse. Bibliotek, litteratur og leselyst henger sammen, og regjeringen har store ambisjoner for dette feltet.

Tilskudd digital deltakelse
KDD lyser ut engangsstøtte til kommuner som vil samarbeide om å opprette og videreutvikle et lavterskel veiledningstilbud innen grunnleggende digital kompetanse til innbyggerne. Søknadsfristen er 03.11.

Mere Meta
Datatilsynet har bedt Det europeiske personvernrådet om en bindende avgjørelse i Meta-saken. I forespørselen ber de om at det norske, midlertidige forbudet mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram gjøres permanent og utvides til hele EU/EØS.

Tre mest leste forrige uke:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Bør bibliotek og innbyggertorg samorganiseres?

 

Utvidet nasjonal bibliotekstrategi - ut 2025: Rom for demokrati og dannelse

 

Tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2024

 

Meta-saken løftes til europeisk nivå

 

Arbeidstilsynet vil styrke reguleringen av det psykososiale arbeidsmiljøet

 

Er du en leder til å stole på?

 

Digitalisering handlar om kva samfunn vi skal skape

 

Å lede gjennom krise

 

Myndighetene vil fortsatt regulere mobilmarkedet

 

AI øker risikoen ved svindelsamtaler dramatisk

 

Arrangementer 

18.-20.10: Service- og tjenestekonferansen 2023: #MenneskeneRundtMennesket

 

25.10: Innføringskurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

 

14.11: Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

30.11: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

05.12: Kurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi treffsikkert i muntlige tekster?

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no