Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Beredskap og sikkerhet
I mai og juni er det offentliggjort to utredninger som inngår i et bredt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å videreutvikle og styrke samfunnssikkerheten, beredskapen og nasjonal sikkerhet i Norge. Hvilken betydning får dette for kommunal sektor?
 
Digitale bedragerier
Antall anmeldelser av digitale bedragerier har økt med 60 prosent de siste ti årene, skriver Økokrim i en ny rapport. Hvis vi ikke får bukt med bedrageriproblemet, mener vi at tillitssamfunnet vårt tar varig skade, sier avdelingsdirektør for forebygging og etterretning i Økokrim, Lone Charlotte Pettersen.
 
Digital inkludering
KDD la nylig frem en handlingsplan som skal bidra til at flere blir inkludert i det digitale samfunnet. - Gledelig at departementet har endret budskapet fra å være digital hele livet til å være inkludert hele livet, mener Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Service- og tjenestekonferansen 2023: Early Bird i juni!


Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Beredskap, sikkerhet og krisekommunikasjon

 

Digitale bedragerier ødelegger tilliten i samfunnet

 

Vil inkludere flere i det digitale samfunnet

 

Hva skjer når kunstig intelligens får inntog i offentlig forvaltning?

 

Kobo gjør det lett å følge ny lov

 

I spagaten mellom gunstig og ugunstig kunstig intelligens

 

Derfor er brukeropplevelse viktig for omdømme og tilliten til politiet

 

Aktive og sjølvstendige eldre: tilrettelegging og hjelpemidlar

 

Regjeringen la fram ny eldrereform

 

Historisk NOU: Viktig for å styrke et trua språk

 

Arrangementer 

21.06: Overvåking og algoritmisk styring i det digitale arbeidslivet

 

13.09: Innføringskurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

 

20.09: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

26.09: Erfaringskonferanse "Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg"

 

18.-20.10: Service- og tjenestekonferansen 2023: #MenneskeneRundtMennesket (Early Bird ut juni)

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no