Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Klarspråkprisene 2022
Klarspråkprisene 2022 for stat og kommune er delt ut. Vinnerne kan inspirere mange med sitt systematiske arbeid, og det er slått fast at investering i klart språk er meget lønnsomt. Benytt muligheten for grunnleggende opplæring på vårt totimers kurs 9. mai. Hvis datoen ikke passer er det en ny mulighet 1. juni.

Strategi Oslo kommune
Strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi for Oslo kommune  ble behandlet i bystyret 22.03.23.
  Terese O. Bjerke har vært sentral i utforming av strategien. Hun arbeider i Byrådsavdelingen for eldre, helse og innbyggertjenester, og er styreleder for Forum for offentlig service.
  Ambisjonene i strategien er høye, og det kan være mye å hente for andre kommuner med tanke på mål og helhetlig utviklingsarbeid.

Bostøttekonferansen 2023
I følge Husbanken er det flere som har krav på bostøtte enn de som får det i dag. Årsaken er blant annet at kommunene ikke gir nok informasjon til de som har krav på støtte. På Bostøttekonferansen 8.-9. juni får du kunnskapen som er nødvendig.

Byggesak for førstelinjen
Kurset Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen? kommer brått på etter påske, og er det siste kurset i vårsemesteret. Allerede 13.04 kan du i løpet av to timer lære det nødvendige for å gi god informasjon til innbyggere som trenger hjelp.

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Vinnerne av klarspråkprisene 2022 i stat og kommune

 

Strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi for Oslo kommune

 

Husbanken: Konferanse for deg som jobber i service-/innbyggertorg, flyktningeteam og ungdomsteam

 

Politiet: Tillitsreformen – sannhetens øyeblikk

 

Nye sandkasseprosjekt ser på ansiktsgjenkjenning og politiroBOTar

 

Herøy kommune: Barnehageavdelinga får kommunikasjonsprisen

 

Tester ny rolle for postbudet i kommunene Sogndal og Ringsaker

 

− Slik kan flere leve gode liv hjemme

 

Lederstøtten som får de ansatte til å sette ny kunnskap ut i praksis

 

Teknologien offentlig sektor bør prioritere i 2023

 

Arrangementer 

Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

 

Bostøttekonferansen 2023

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no