Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Skatteetaten har kommet langt i digitalisering av tjenester. Antall fysiske besøk har gått ned år for år. Artikkelen Publikumsmottak har en viktig rolle i fremtiden, basert på Analyseavdelingens undersøkelse, konkluderer imidlertid langt på vei med at digitale kanaler ikke er et alternativ for alle brukere.
  Under pandemien var det rundt 30 tusen gjengangere i publikumsmottak som ikke lenger tok kontakt. Dette er den gruppen som ikke bruker kanaler som nett, chat og tlf.
  I analysen stilles derfor spørsmålet "Er det gjennomførbart å fortsette med den begrensede tilgangen til publikumsmottak slik det har vært under pandemien, uten negative konsekvenser for Skatteetatens omdømme?"
  Avslutningsvis står det: "Vi anbefaler en kombinert strategi der obligatoriske digitale kanaler kombineres med et publikumsmottak som først og fremst blir benyttet til særskilte tilfeller og til veiledning i de digitale kanalene".
  Konklusjonen er som så ofte ellers: Ja, takk - begge deler!

I forrige ukes nyhetsbrev fokuserte vi på eldrebølgen, og hvordan utfordringen med stadig færre yrkesaktive per pensjonist skal håndteres.
  Artikkelen Sivilsamfunnets plass i velferdsstaten er en grundig gjennomgang av hvordan velferdsstaten har vokst fram gjennom historien, ofte tuftet på tjenester utført av ideelle organisasjoner og frivillige.
  Forfatteren stiller, og tildels svarer på noen viktige spørsmål om i hvilken grad sivilsamfunnet kan bidra til å løse utfordringene.

Når vi først snakker om eldrebølgen passer det også å ta med artikkelen Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg. Det nye KS-prosjektet skal bidra til å finne løsningene på økt etterspørsel etter omsorgstjenester.

Gikk du glipp av kurset Byggesak for førstelinjen i høst? Allerede 26.01 er det en ny mulighet til å delta på dette 2 t populære kurset med en av Norges fremste fagpersoner.

Tre mest leste i forrige nyhetsbrev:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

Skatteetaten: Publikumsmottakene har en viktig rolle i fremtiden

 

Sivilsamfunnets plass i velferdsstaten

 

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

 

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

 

Forskning: Disse møtene stjeler tiden din

 

Forskning: Norge må ikke havne i skyggen av Horisont Europa

 

Forum for offentlig service - arrangementskalender 2022

 

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

 

eKommune2022: Teknologi og data som driver for innovasjon

 

Servicekonferansen 2022

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
Tlf: 22 04 81 40
post@offentligservice.no