Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Pilot nærtjenestesenter
I en pressemelding 10.11 fra regjeringen står det blant annet:

"Regjeringa ønsker å gjere statlege publikumstenester meir tilgjengelege for folk, særleg i område med lange avstandar. Kommunar som har eit servicetorg, tenestetorg eller liknande blir no inviterte til å søke om å få vere med på dette nybrottsarbeidet".

Vi som har vært med noen år har vanskelig for å se dette som nybrottsarbeid; det kan i beste fall betraktes som et nytt forsøk.

Fra 2001 til 2003 var jeg prosjektleder i Statskonsult (nå Digitaliseringsdirektoratet) for etablering av offentlige servicekontor med kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester. Interesserte kan lese noe om dette i Offentlige servicekontor var svaret, men hva var og er  spørsmålet.

Jeg får en følelse av at mye går i sirkler, men velger å se positivt på initiativet, og oppfordrer interesserte kommuner om å sette seg inn i hva som er regjeringens mål, og ev. søke om midler:
  
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) lyser ut inntil 10 mill. kroner for 2023, til pilot med nærtjenestesenter. Departementet planlegger for ytterligere midler til piloten på statsbudsjett for 2024 og 2025. KDD legger opp til at de lokale pilotene med nærtjenestesenter skal være i drift fra  2024, og vare til og med 2026.   

Tre mest leste forrige uke:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Pilot nærtjenestesenter

 

Posten lot de ansatte bruke ChatGPT – slik gikk det

 

Tre vant Åpenhetsprisen 2023

 

Ny undersøkelse: Tilfredsheten med NAV er stabil – men flere sliter med dårlig helse og økonomi

 

De som har det bra på jobb, gjør det bra på jobb

 

Stimulab: Kick-off for løysing av fire tverrgåande flokar

 

Personvern: Funn fra tilsyn i kommuner og fylkeskommuner

 

Kunstig intelligens treng ein nasjonal dirigent – raskt

 

Husbankens nye toppsjef frir til bransjen om lite kjent samarbeidsmodell

 

Får dagens eldre den plassen de fortjener?

 

30.11: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

05.12: Kurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi treffsikkert i muntlige tekster?

 

14.12: Datatilsynet: Sandkasseseminaret 2023

 

17.-19.04: eKommune 2024: Menneske og teknologi

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no