Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Bør det offentlige droppe Facebook?
Pasientreiser HF har slettet sin Facebook-side, og begrunner det med personvernet. Facebook-eier Meta tapte saken mot Datatilsynet i Oslo tingrett 06.09, og tilsynet karakteriserer det som en stor seier for personvernet. 
  
Mange offentlige virksomheter kommer til å vurdere om de skal følge Pasientreisers eksempel. 
  Bør det offentlige bruke Facebook og andre sosiale medier? Et stjernelag stiller 20.10 på Service- og tjenestekonferansen for å diskutere temaet.

Delta på likeverdige vilkår
Malin Rygg, direktør for Uu-tilsynet, har kommet med Løypemelding frå arbeidet for betre digitalisering, og skriver blant annet: "Å kunne delta i samfunnet på likeverdige vilkår er eit overordna mål – og framfor alt – ein demokratisk rettigheit."

NAVs begrunnelser for avslag
Sivilombudet er en viktig "vaktbikkje" på innbyggernes vegne. De har gått gjennom NAVs begrunnelser for avslag på sykepenger og uføretrygd i 100 tilfeldig utvalgte saker
  – Det er viktig at NAV forbedrer begrunnelsene når de gir avslag på en ytelse. Avslagene må være skrevet slik at søkeren kan forstå konsekvensene av vedtaket og kunne kontrollere om NAV har bygget på riktig faktum, sier Hanne Harlem, sivilombud.
  Klart språk er like viktig etter 15 år med temaet på dagsorden!

Tre mest leste forrige uke:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Pasientreiser har slettet Facebook

 

Løypemelding frå arbeidet for betre digitalisering

 

Sivilombudet: Nav begrunner avslag for dårlig

 

Podcast: Hva kan politikerne lære oss om kommunikasjon?

 

Åtte råd for å lykkes med HR

 

Nina Riibe: Offentlig sektor står på gangen når de beste hodene kapres

 

Sommeroppgave: Modernisere prosessen for skjenkebevilling

 

Podcast: Offentlige virksomheter må trene på å bli smidige

 

Ansatte bruker ChatGPT som rådgiver. Hvor bra er det?

 

Nytt digitalt kurs for kommunale ledere

 

Arrangementer 

27.09: Sammen for et aldersvennlig Norge 2023

 

18.-20.10: Service- og tjenestekonferansen 2023: #MenneskeneRundtMennesket

 

25.10: Innføringskurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

 

14.11: Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

30.11: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no