Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Digital inkludering i praksis
Digitalt utenforskap er et sykdomstegn ved et moderne digitalt samfunn. Hva er medisinen?

På samfunnsnivå tar regjeringen dette på alvor. Men - hva kan du og dine kolleger gjøre nå? Det kan du lese om i artikkelen Digital inkludering i praksis

Nederst i artikkelen kan du legge inn kommentarer, synspunkter eller spørsmål. Bør f.eks. Forum for offentlig service tilby et eget kurs i Hvordan være en god veileder i de kanalene vi møter innbyggerne? Eller er det andre tilbud du savner innen området digital inkludering?

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Digital inkludering i praksis

 

Veien til mer motiverte ansatte

 

Nå kan du klage på både Facebook, Dropbox og Netflix

 

Helsefremmende arbeid i praksis

 

– Vi må utdanne folk i hvordan de skal bruke digital teknologi i omsorg

 

Tonnie – robotoen med arbeidskontrakt

 

Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren

 

Videosnutter, grønn makt og fantasiuniverser

 

Stimulab-prosjekter har valgt leverandører

 

Tillitsfullt samspill mellom politikk og forvaltning - viktig og vanskelig

 

Arrangementer 

Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

Effekter av klart språk

 

Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Service- og tjenestekonferansen 2023: #LikeverdigeTjenester

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no