Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God romjulstirsdag!

Fra digitalisering til omstilling der alle er inkludert
Et annonsebilag til dagens Aftenposten setter søkelyset på kritisk infrastruktur i offentlig sektor.
  Styreleder i Forum for offentlig service Terese Olstad Bjerke er bidragsyter med artikkelen Fra digitalisering til omstilling der alle er inkludert. Hun skriver blant annet: "Parallelt med at vi digitaliserer Norge, har vi circa 600 000 nordmenn med lave eller ingen digitale ferdigheter... ...det er på høy tid at vi stiller oss spørsmålet om dagens digitaliseringsarbeid i offentlig sektor er god nok?"

Sosiale medier
KS har laget en veileder for bruk av sosial medier i kommunene, og hvilke vurderinger som bør gjøres. 
  I artikkelen Publisering i SoMe: Stiller du deg de riktige spørsmålene, får du mange nyttige tips for å få en mer gjennomtenkt strategi i publiseringsarbeidet. 

Tre mest leste forrige uke:

Jeg ønsker alle lesere fortsatt gode dager i romjulen! Hjerte.png

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Fra digitalisering til omstilling der alle er inkludert

 

Ny veileder for bruk av sosiale medier i kommunen

 

Publisering i SoMe: Stiller du deg de riktige spørsmålene?

 

Trenger vi egentlig en digitaliseringsminister?

 

EUs digitale lommebok utvikles sammen med Digdir

 

Kunstig intelligens som kan skrive kode, imponerer i konkurranse

 

Ny lov om kommunane sitt ansvar på det bustadsosiale feltet

 

Slik lagde uu-tilsynet sin tilgjengelighetserklæring

 

Jan Grund: Tillit – et sammensatt fenomen

 

Hvordan vise takknemlighet til medarbeiderne dine

 

FNs internasjonale dag for frivillig arbeid

 

Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Gi innspill til Service- og tjenestekonferansen 2023: #LikeverdigeTjenester

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no