Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

De tre første artiklene i denne ukens nyhetsbrev handler om kunstig intelligens.
  Datatilsynet er naturlig nok opptatt av personvernet, og ser at det er et hav av utfordringer knyttet til utvikling og bruk av KI. Derfor har de etablert en sandkasse. Prosjekter kan prøves ut innenfor trygge og ufarlige rammer, som en "lek" i en "sandkasse". Nå er den første rapporten publisert
  NAV ønsker å bruke maskinlæring til å forutse hvilke sykmeldte brukere som vi ha behov for oppfølging to måneder frem i tid. Dette skal hjelpe veilederne med å gjøre mer treffsikre vurderinger, som igjen skal spare NAV, arbeidsgivere og de sykmeldte for unødvendige møter.
  I artikkelen Kunstig intelligens og personvern: Forklar, ferdig, gå! skriver forfatteren blant annet: "Hva skjuler seg i den svarte boksen?.... ...når kunstig intelligens gir oss et svar er det fundert i komplekse operasjoner..."
  I artikkelen Kunstig intelligens: Etter to år med nasjonal strategi..., skriver forfatterne blant annet: "...Tjenester som nordmenn bruker daglig, som Google og Facebook, har praksiser som strider med prinsippet om pålitelig og etisk forsvarlig kunstig intelligens...".
  Hvis du ønsker mer kunnskap er det en fin måte å avslutte januar med Personverndagen 2022: Er det offentlige i lomma på teknogigantene?

Tre mest leste i forrige nyhetsbrev:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

Kunstig intelligens og personvern: NAV først ut av sandkassa

 

Kunstig intelligens og personvern: Forklar, ferdig, gå!

 

Kunstig intelligens: Etter to år med nasjonal strategi trengs opplæring og struktur

 

Brukarinvolvering gjer det lett å gjere rett

 

Hvordan skape en atmosfære av vennlighet

 

Kritikk må møtes på gode måter

 

Tverrsektoriell styring: Råd fra 14 toppledere

 

Vil styrke innbyggernes mulighet til medvirkning

 

Webinar: Byggesak for førstelinjen - betal for 8 og delta med 4!

 

Personverndagen 2022: Er det offentlige i lomma på teknogigantene?

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
Tlf: 22 04 81 40
post@offentligservice.no