Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

Godt nytt år!

Jeg håper du har "ladet batteriene" i juleferien.

Det er mye fokus på den store, voksende og høyst uensartede gruppen "eldre".
  Senteret for et aldersvennlig Norge gjør sitt beste for å vise at mange/de fleste eldre er en ressurs.  
  I dagens nyhetsbrev har vi med to artikler som peker på en rekke utfordringer blant annet ved at stadig færre yrkesaktive skal finansiere en voksende andel pensjonister.
  Eldrebølgen – Om ti år er vi alle eldre, gir et godt innblikk i utfordringene, og peker på noen mulige løsninger. Artikkelen har også med en lenke til en podkast med fremtidsforskeren Eirik Newth, og han er aldri kjedelig å høre på.
  Samfunnsflokene kan bare løses innovativt og digitalt, er skrevet av Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Helgesen peker på mange av de samme utfordringene, og hun setter sin lit til innovative og digitale løsninger.
  Ingen har alle svarene, men det er et klart mål at ressursene utnyttes best mulig - både menneskelig og teknologisk. Det må blant annet bli mer sammenhengende tjenester som møter den enkeltes behov i viktige faser i livet. Her foreligger det nå en veileder utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet.

Mange kommersielle krefter ønsker våre personopplysninger, blant annet for å målrette markedsføringen i sosiale medier. Det er kjærkomment at muligheten for Økt kontroll over egne personopplysninger skal kartlegges.

Tre mest leste i forrige nyhetsbrev:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

Eldrebølgen – Om ti år er vi alle eldre

 

Samfunnsflokene kan bare løses innovativt og digitalt

 

Ny veiledning for digitale sammenhengende tjenester

 

Økt kontroll over egne personopplysninger

 

Et offentlig utvalg foreslår forbedringer i ordningen med BPA

 

Vold og trusler på arbeidsplassen utbredt i deler av arbeidslivet

 

Fem enkle tips for et godt nytt år på jobb

 

Forum for offentlig service - arrangementskalender 2022

 

eKommune2022: Teknologi og data som driver for innovasjon

 

Digitaliseringskonferansen 2022: Digitalisering - det handler om mennesker

 
 
Forum for offentlig service

Calmeyersgate 5
0183 Oslo
Org.nr. 987 550 627
Tlf: 22 04 81 40
post@offentligservice.no