Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Topp renovasjonsservice
Selv om renovasjonsgiganten BIR har monopol, er deres tilnærming at de tenker som om de var en konkurranseutsatt bedrift og at kunden kan velge leverandør. – De som jobber på kundesenteret er heltene våre, sier Maiken Larsen, teamleder.

Seniorene nedvurderes
Årets seniorpolitiske barometer viser at åtte av ti ledere mener de over 60 presterer like godt som de yngre, men nær halvparten foretrekker å ansette en under 30. – Det er helt avgjørende for velferdssamfunnet at vi lykkes med å få flere eldre arbeidstakere til å fortsette lenger i arbeid. Da er vi nødt til å få en slutt på den nedvurderingen vi ser av seniorene, sier Kari Østerud, direktør for Senter for Seniorpolitikk.

NAV og frivilligheten
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Frivillighet Norge har signert en intensjonsavtale. – Som samfunn står vi i en utfordrende tid. De økte levekostnadene gjør at flere trenger hjelp både av NAV og frivilligheten. Derfor er det så viktig at vi står sammen, og klarer å bruke hverandres kompetanse for å hjelpe dem som trenger det på best mulig måte, sier Hans Christian Holte, NAV-direktør.

Tre mest leste forrige uke:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Hvordan er BIR blant de beste på kundeservice?

 

Mener seniorene presterer like godt, men foretrekker de under 30

 

NAV og Frivillighet Norge inngår samarbeidsavtale

 

Samarbeid om sammenhengende IT-tjenester øker

 

Digitaliseringens fremtid: Lagsport i verdensklasse

 

Farene ved kunstig intelligens sammenlignes med klimaendringene – Inga Strümke mener frykt distraherer

 

Går offentlig sektor glipp av de beste?

 

De beste jobbene der folk uttrykker at de trives veldig godt, er jobber som har mye autonomi og selvstyre

 

Spill på lag med hjernen

 

Nå kan du reservere deg mot dørsalg

 

Arrangementer 

08.-09.11: Framtidas psykososiale arbeidsmiljø

 

09.11: Seminar om kommunetilsyn

 

14.11: Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

30.11: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

05.12: Kurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi treffsikkert i muntlige tekster?

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no