Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Hvilke utfordringer møter sårbare personer når de skal ta i bruk digitale velferdstjenester?
  Den første delrapporten i et NAV-finansiert prosjekt er publisert.
  En av konklusjonene er at de digitalt sårbare ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Det kan ha store negative konsekvenser for den enkelte som ikke klarer å bruke eller ikke får tilstrekkelig hjelp til å mestre de digitale løsningene.
  Informantene i prosjektet, dvs. fagpersoner utenfor NAV-systemet, opplever stor pågang om personlig bistand, og bruker stadig mer tid på dette i sin arbeidshverdag. Flere uttrykker frustrasjon over at de må gjøre oppgaver de mener er NAV sitt ansvar.
  Forfatterne mener at tilgang på bistand for sårbare brukere framstår som noe tilfeldig. De konkluderer med at det er behov for å avklare hvordan bistandsbehovet skal organiseres og fordeles mellom aktørene.

Denne NAV-finansierte rapporten er viktig, og jeg håper at den følges skikkelig opp på politisk og administrativt nivå. Digital inkludering er et satsingsområde for Forum for offentlig service, og vi skal bidra til å opprettholde fokuset.

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

 


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrev: Arkiv med alle utgaver fra 2022


FOS-arrangementskalender: Se høstens tilbud


 

Digitalt sårbare personer blir ikke tilstrekkelig ivaretatt i NAV

 

Strategi for bærekraftig digitalisering

 

Personvern i skolen er under press

 

Fem grep for økt hverdagsglede

 

Vinn-vinn med seniorenes kompetanse

 

Chatbot vs menneske: En professors mening

 

Utval skal gjennomgå kommersiell drift av velferdstenester

 

Ett skritt nærmere digitalt dødsbo

 

La-det-skure-ledelse er mer destruktivt enn mange tror

 

Digitaliseringsbloggen: Takk for utfordringen, Gjermund!

 

Det sosialdemokratiske klassesamfunnet

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

Service- og tjenestekonferansen 2022: #ViEndrerSammen

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no