Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

NAV og tech-kvinnen
Dagne Vaa er kåret til en av Norges fremste tech-kvinner. Som tjenestedesigner er hun ikke teknolog. Kåringen understreker behovet for personer med ulik utdannelse og yrkesbakgrunn får å lykkes med å lage gode løsninger.
  Vaa sier sist i intervjuet: - Veien fra politisk agenda og til sluttbrukeren i NAV byr på så mange spennende oppgaver. Å jobbe "inhouse" gir dessuten et helt annet eierskap til arbeidet enn når man kommer inn for en periode som konsulent. Ting tar lenger tid, men det er fordi du møter alle utfordringene som ligger i det kompliserte landskapet.
  NAV har bygd opp et stort miljø i eget hus, og lykkes med å tiltrekke seg de gode hodene. Det viser at offentlige virksomheter kan være attraktive arbeidsgivere. 

Flyktninger
Det er Stor vilje til å bosette flyktninger i kommunene i kjølvannet av Russlands grusomme og meningsløse invasjon av Ukraina. 
    Etter to år med pandemi må førstelinjen bidra med håndtering av et stort antall flyktinger. Hvordan stå i en arbeidshverdag der kriser og stress er den nye normalen? Hvordan ta vare på seg selv, være en støtte for kolleger og samtidig være der for de som trenger hjelp?
   Det økte trykket vil merkes, og det er avgjørende med et godt samarbeid mellom stat, kommune og frivillighet for å løse oppgavene på en best mulig måte.

Endret trusselbilde
Russlands invasjon av Ukraina har økt usikkerheten rundt trusselnivået i det digitale rom. KMD og KS har sendt brev til alle landets kommuner, der kommunene bes om å vurdere sin egen sikkerhets- og sårbarhetssituasjon.


Flere artikler denne uken:

Tre mest leste i forrige nyhetsbrev:


Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

NAV: Tjenestedesigner Dagne Vaa er kåret til en av Norges fremste tech-kvinner

 

Stor vilje til å bosette flyktninger i kommunene

 

Råder kommunene til å se på IT-sikkerhetstiltak

 

Vil hindre digitalt utenforskap

 

− IT-løsninger finansiert av offentlig sektor må deles med fri lisens

 

Digitaliseringen må få konsekvenser også for likestillingsdebatten

 

KS-podkast: En ny arbeidshverdag?

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Byggesak for førstelinjen

 

Postpandemisk lunsjtreff: Hvordan arbeide for digital inkludering?

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no