Systemet harmonerer rett og slett ikke med den kraftige økningen i levealder. De som ønsker og kan jobbe lenger bør kunne gjøre det, og det må lønne seg økonomisk og personlig. Vi trenger en holdningsendring og arbeidsgivere må investere i seniorene. Det er en investering som lønner seg.

Randaberg foreslår tre steg som arbeidsgivere i det ganske land bør ta for å stimulere til lengre liv i arbeid:

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no