Over 10 år har gått siden vi i Norge hadde en grundig kartlegging av kårene for medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv – det såkalte bedriftsdemokratiet. Nå har Fafo foretatt en ny bred gjennomgang, presentert i form av en hovedrapport og tre notater.

Selv om det er få tegn til store endringer i det norske bedriftsdemokratiet, står det ikke bare bra til. Flere sentrale ordninger glimrer fremdeles med sitt fravær i deler av arbeidslivet – til tross for at de følger av lover og avtaler.

Les mer.

Kilde. arbeidslivet.no