Bortkastet tid

Henning Bang, førsteamanuensis på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, forteller at vi bruker mer og mer av tiden vår i møter. – En studie av den amerikanske møteforskeren Steven Rogelberg stipulerte for eksempel at det i USA i 2017 ble avholdt 55 millioner møter hver dag. Den samme studien viste at ansatte bruker i snitt 6 timer i uken i møter, mens ledere i snitt bruker hele 23 timer i uken i møter. Her var det stor spredning i tallene, og mange av lederne rapporterte at de bruker 80 prosent av arbeidstiden sin i møter i løpet av en uke.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no