Tilgjengelighet og responstid

Gjennom hele pandemien har politiet klart å opprettholde tilgjengeligheten. 72 prosent av befolkningen opplever at det er lett å komme i kontakt med politiet. Det er en forbedring fra 2020. Politiet leverte også noe bedre resultater for responstid og aksesstid enn i 2020.

 – Det er iverksatt tiltak for å bedre dette ytterligere, for eksempel en pilot på tjenesteplanlegging i Sør-Øst- og Innlandet politidistrikt som har som formål å se på om vi kan få til mer tilgjengelige ressurser på de tider behovet er størst, forteller politidirektør Benedicte Bjørnland.

Les mer.

Kilde: politiet.no