Storaas påpeker at motstand er en holdning, der vi definerer holdning som en måte å tenke på, føle, tro eller ha en mening om noe man aksepterer eller er misfornøyd med. Hun forklarer at motstand ofte kommer til syne som en atferd der vi er misfornøyde med eller reagerer negativt på det som legges frem. Da er vi enten stille skeptikere eller uttalte skeptikere.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no