Ledere og ansatte blir uforholdsmessig opptatt av å bevise at de når detaljerte måltall gjennom stadig økende, mindre relevant, og mer detaljert skriftlig dokumentasjon. Jo mer de forsvarer det de har gjort, desto mer tydelig blir det at de ikke leverer på samfunnsoppdraget. Samfunnsoppdraget løses ikke med et blindt fokus på forhåndsbestemte mål.  

Ny forskning fra OsloMet dokumenterer at NAV, etter at Aetat og Trygdeetaten ble slått sammen i 2006 og til tross for ambisjoner om å hjelpe utsatte grupper, leverer dårligere på samfunnsoppdraget. De utsatte gruppene blir dårligere integrert i samfunnet enn tidligere. Mye av årsaken ligger antakelig i overstyringen fra MRS.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no