Kanalstrategien (selvbetjeningsløsninger, elektroniske søknadsskjema og dialogfunksjon på nett) fungerer ikke, og folk i akutt økonomisk nød når ikke fram på telefon til Nav.

Dette skjer fordi systemet er overbelastet med henvendelser fra brukere som trenger veiledning og oppfølging. En overskrift viser til at ‘På sitt verste gjør Nav folk sykere’, samtidig som det skrives om utsatte Nav-ansatte, og at antall meldte trusler og voldshendelser er økende.  

Samtidig med at det er et skrikende behov for arbeidskraft ute i arbeidsmarkedet, er utenforskapet i Norge økende. Over 20 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder står til enhver tid uten utdanning eller jobb. I stedet for å søke jobb, vil mange i stedet henvende seg til Nav for inntektssikring når egen inntekt uteblir. Hvor stor ytelse de har rett på, og hvilken type oppfølging de får av Nav, vil variere ettersom de kvalifiserer for statlige eller kommunale ytelser. 

Les mer.

Kilde: civita.no