Jeg begynte som virksomhetsarkitekt i Bergen kommune i 2016. Etter en måned i ny jobb, ble jeg introdusert for KS og Difi. Etter hvert som jeg ble med i prosjekter på tvers av kommune og stat, laget jeg en skisse over IT-organisering i stat og kommune. Den var ganske snart omfattende og illustrerte veldig godt at digitalisering av offentlig sektor er en kompleks oppgave.

Høsten 2017 startet KS et arbeid med å beskrive virksomhetsarkitektur for kommunal sektor. Det var et svært lærerikt og spennende arbeid. En effekt av dette arbeidet var at alle som var involvert forstod at en kommune uansett størrelse, er avhengig av andre offentlige virksomheter for å kunne levere gode IT-løsninger og gjøre livet lettere for innbyggere. Difi var en viktig interessent og orienterte KS om EUs arbeid med rammeverket for samhandling (EIF) og Eira som er utgangspunktet for dagens rammeverk for digital samhandling.

I Bergen kommune ble jeg engasjert i to statlige prosjekter: Fullmaktsløsning for innbyggere og Modernisering av folkeregisteret. Dette var en fin anledning til å bli kjent med prosesser for å utvikle nasjonale felleskomponenter. Nasjonale felleskomponenter for kommunesektoren utvikles på Fiks-plattformen. Fra våren 2020 ble jeg engasjert på heltid blant annet for å være prosjektleder for å utvikle en tjeneste for distribusjon av folkeregisteropplysninger til kommunesektoren. Da kom jeg tetter på arbeidsprosessene i kommunene og ble kjent med ansatte i kommuner fra hele landet.

Les mer.

Kilde: digdir.no