Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Anne Berit Rafoss er en meget engasjert ambassadør for temaet aldersvennlig. Foto: Klipp fra samtalen

Fagekspert i globalt nettverk for aldersvennlig utvikling

Samfunns- og tjenesteutvikling

Anne Berit Rafoss i Senteret for et aldersvennlig Norge er hentet inn som fagekspert i et nytt mentorprogram i regi av World Health Organization (WHO) og International Federation on Ageing (IFA).

Halvparten av deltagerne i introduksjonsprogrammet har lav digital kompetanse og har store problemer med å delta aktivt i en digital hverdag. Illustrasjon: Fra rapportens forside

Nyankomne flyktningers digitale hverdag

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan bruker nyankomne flyktninger digitale verktøy og tjenester? Hvilke digitale utfordringer møter de i et nytt land? Proba og KPMG har kartlagt nyankomne flyktningers digitale hverdag, og hvordan ulike tjenester kan tilpasses deres behov.
Ida Bring Løberg har nylig tatt en doktorgrad om digitalisering i NAV. Hun erfarer gjennom sine observasjoner og intervjuer at digitalisering ofte egner seg best til de enkle og rutinepregede oppgavene der det finnes regler for hvordan de skal håndteres. Illustrasjonsfoto: Adem AY / Unsplash

NAV: Hvordan kan ansatte vise empati på chat?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Når NAV og andre offentlige virksomheter går over til chat og andre digitale tjenester, påvirker det relasjonen mellom veileder og bruker. – Jeg finner at selv om de ansatte i førstelinja opplever at det kan være effektivt, kan tidsproblemet likevel bestå, sier Ida Bring Løberg.