Ness og kolleger i forskningsprosjektet Corner forsker på politisk-administrativ kriseledelse under pandemien i Norge, Sverige og Italia. De støtter mange av funnene fra Koronakommisjonens siste rapport om ledelse. Det som overrasker dem, er ett av kriteriene de bruker på suksess, nemlig om kriseledelsen fulgte planen.

Les mer.

Kilde: dn.no