Les Datatilsynets rapport om kunstig intelligens og personvern.

Det betyr ikke at utfallet ikke er riktig. Tvert imot er et viktig argument for å ta i bruk slik teknologi, at vi kan finne sammenhenger og ta avgjørelser som er riktigere enn tidligere. Vi kan stå på skuldrene til datakjemper og ideelt sett motvirke forskjellsbehandling og diskriminering.

Svart boks, mørkt for personvernet

Like fullt, svart boks-problematikk er åpenbart svært utfordrende for personvernet. Å forklare hvordan personopplysninger brukes, er et sentralt prinsipp og en forutsetning for å avdekke og korrigere feil og motvirke diskriminering. Kan vi da leve med at kunstig intelligens får en sentral rolle i prosesser og avgjørelser, som er viktige for oss og livet vårt, uten at vi får en forklaring på hvorfor resultatet ble som det ble? Neppe. Samtidig kan det argumenteres for at informasjon om en modells virkemåte kan avsløre forretningshemmeligheter, noe som også vil være problematisk. Så om vi klarer å åpne den svarte boksen, hvor mye av innholdet i den skal og bør løftes ut i lyset? Hvem er det som trenger å forstå? Og hvor godt må vi forstå det?

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no