– Det var mange gode kandidater blant de 21 søknadene vi fikk. Og de tre prosjektene vi valgte ut viser godt spennet av områder godt personvern er viktig på, sier direktør Bjørn Erik Thon, og sikter til at de representerer sikkerhetssektoren, byråkrati og helse.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no