Brukeren i sentrum er hovedprioritet i regjeringens digitaliseringspolitikk. Regjeringens digitaliseringsutvalg samlet derfor aktører for å belyse digital inkludering i Norge.

– Vi skal skape mer og inkludere flere, det gjelder også for digitaliseringen. Digital inkludering blir et enda mer aktuelt tema i takt med den digitale utviklingen, og erfaringer vi har gjort oss gjennom denne krisen. Det krever innsats fra både offentlige og private aktører, samt frivillig sektor. Det har vi fått belyst i dette møtet, men også hvordan teknologien kan brukes til å motvirke digitalt utenforskap, sier statsminister Erna Solberg.

SSB og Kompetanse Norge ga et innblikk i status og utviklingstrekk, for å avdekke tilstanden i Norge, før det ble belyst hvordan man kan møte denne utfordringen.

– Selv om den store majoriteten er innenfor i det digitale samfunnet, gjør den brå digitaliseringen under korona det kanskje ekstra utfordrende for de som står utenfor. Da er det gledelig å se hvordan kommunene og næringslivet jobber for å  motvirke dette. Vi må se på helheten i behovene for digital inkludering – hos alle grupper i samfunnet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

I tillegg til SSB og Kompetanse Norge, deltok Trondheim fylkeskommunale bibliotek, Røde Kors, No Isolation, og Human Factor Solutions i møtet. 

Kilde: regjeringen.no