Terese Olstad Bjerke
Virksomhet: Oslo kommune
Funksjon: Styreleder
Terese Olstad Bjerke_114x150.jpg
Torgeir Endre Torgersen
Virksomhet: Skattedirektoratet
Funksjon: Nestleder
Torgeir-Endre-Torgersen114.jpg
 Espen Sunde
Virksomhet: Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV
Funksjon: Styremedlem
Espen_Sunde_NAV_113x152.jpg
Eva Hille
Virksomhet: Bergen kommune
Funksjon: Styremedlem
 
Eva-Hille_113x128.png
   

Kjersti Rongved
Virksomhet: Bodø kommune
Funksjon: Styremedlem

Kjersti_Rongved_utsn_114x147.jpg  
Mona Hovland Jakobsen
Virksomhet: Politiet 
Funksjon: Styremedlem
Mona_Hovland_Jakobsen114.jpg  
Marlene Uvsløkk
Virksomhet: Tromsø kommune
Funksjon: Styremedlem
Marlene_Uvslokk2_113.jpg

Anna Holm Vågsland
Virksomhet: KS
Funksjon: Varamedlem

Anna-Holm-Vågsland_113x128.png


Hanne Krogh Lyng Sundbø
Virksomhet: Husbanken
Funksjon: Varamedlem

 

Hanne Krogh Lyng Sundbø114.png
Torbjørn Vinje
Virksomhet: Forum for offentlig service 
Funksjon: Daglig leder