Vi har enormt mange statlige og offentlige registre som samler inn data om norske borgere, blant annet med formål om å samle kunnskap, produsere statistikk og drive forskning. Hver for seg inneholder registrene personopplysninger i varierende omfang. Men det finnes også én felles identifikator for alle registrene: Fødselsnummer.

Dette gir store muligheter for koblinger med andre registre og data, og skaper et stort potensiale for innsikt i borgernes liv. Hva vet borgerne om alle registrene de er oppført i og hvordan data fra de brukes? Hva slags overvåkingspotensiale ligger i registerdataene?

- Jeg tror dagens registerregime er en form for overvåking. Men det er ikke en type overvåking som vi umiddelbart ser på som veldig problematisk, sier Lisa Reutter i podkasten.

Les mer og lytt.

Kilde: datatilsynet.no

Lisa Reutter kommer til Service- og tjenestekonferansen 2022

Hvem bestemmer og hvordan blir vår digitale fremtid i offentlig sektor?
Hvordan lages og innlemmes teknologi og data i offentlig sektor? Hvordan utformes politiske retningslinjer som styrer teknologibruk, og hvordan påvirker dette samfunnsverdier og velferdsstaten som helhet? Hvilke utfordringer møter offentlig sektor på veien mot en datadrevet offentlig forvaltning? Hvem bestemmer hvordan vår digitale fremtid skal se ut?

Alt om konferansen