Resultatene fra undersøkelsen om aktuelle tema for en webinarrekke.
Resultatene fra undersøkelsen om aktuelle tema for en webinarrekke.

Webinarrekke under planlegging

Vi er i gang med planlegging av webinarrekken basert på ønskene som har kommet inn. Først ut er Webinar 11.06: Hvordan har vi møtt innbyggerne... 

Byggesak for førstelinjen planlegges sammen med NKF byggesak. Det første webinaret blir i september med temaene:

  • Tiltak som folk kan søke om selv
  • Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Aktuell dokumentasjon fra NKF blir stilt til rådighet, og webinaret blir tilgjengelig for en begrenset periode i etterkant.

Mange som er opptatt av digitalisering. Under presenteres 5 av de 8 foredragene som kommer på Servicekonferansen 2020. Foredragsholderne blir invitert til et webinar i september.

Eirin Folde snakker om «Hvilken kompetanse vi trenger vi for å lykkes med digital transformasjon?», på Servicekonferansen 2020. Hun er rådgiver for Digital transformasjon/prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag. Foto: Trøndela
Eirin Folde snakker om «Hvilken kompetanse vi trenger vi for å lykkes med digital transformasjon?», på Servicekonferansen 2020. Hun er rådgiver for Digital transformasjon/prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Hvilken kompetanse trenger vi for å lykkes med digital transformasjon?

Helt på topp i undersøkelsen ligger Hvilken kompetanse trenger vi for å lykkes med digital transformasjon? 65 % av de 107 respondentene ønsker å høre mer om dette.

Eirin Folde snakker om temaet på Servicekonferansen 2020. Hun er rådgiver for Digital transformasjon/prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag. 

Kompetanse spiller en nøkkelrolle for å ta i bruk ny teknologi, og samtidig endre måten vi jobber og organiserer oss på. Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag, er en felles satsing i de 38 Trøndelagskommunene på økt lederkompetanse, og skal legge til rette for nye muligheter innen tjenesteutvikling i kommunene.

Eirin har tidligere vært prosjektleder for tjenesten "Rettpåsak", en heldigital tjeneste for innbyggerdialog/søknadsprosesser, lansert høsten 2018. Hun har lang ledererfaring og en bredt sammensatt utdannelse innen blant annet ledelse, digitalisering og digital transformasjon, prosjektledelse, pedagogikk, kunst, musikk, humaniora, økonomi, offentlig forvaltning, kulturendring og organisasjonsutvikling.

Eirin er forfatter av digitaliseringsveileder for kommunal sektor «Kommunett», som ferdigstilles 2020.

Hvordan hindre digitalt utenforskap?

I overkant av halvparten ønsker temaet Hvordan hindre digitalt utenforskap?

Alle må ha tilstrekkelig digital kompetanse for at vi skal lykkes med integrering sosialt, i utdanningssektoren og i arbeidslivet. Hvordan nå de med størst behov? Hva virker i praksis for å heve den digitale kompetansen?

Alan Bendu og Mette Bjørlo snakker om dette temaet på Servicekonferansen 2020.

Alan er prosjektleder ved Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI), Avdeling lokalsamfunn og mestring i Bydel Gamle Oslo. Alan har arbeidet ved SeFI siden 2011. Fra 2016 har han ledet prosjektvirksomheten ved SeFI, og han er leder for blant annet Link-kontoret og Grip sjansen. 

Mette er enhetsleder ved Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI), Avdeling lokalsamfunn og mestring i Bydel Gamle Oslo.

Digihjelpen og Digidel - et grunnlag for økt digital deltakelse

Et nært beslektet tema er Digihjelpen og Digidel - et grunnlag for økt digital deltakelse, og mer enn fire av ti ønsker dette. Temaet presenteres på Servicekonferansen 2020.

KS har ansvaret for digihjelpen.no - nettstedet for kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for innbyggerne. Kompetanse Norge har ansvaret for digidel.no - nettstedet for de som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Hvordan henger disse nettstedene sammen, og hvordan bruke ressursene fra KS og Kompetanse Norge på best mulig måte.

Oda Edvardsen stiller fra KS. Hun er rådgiver i avdelingen for digitale fellestjenester. Fra 2016 har Oda jobbet med programmet "Klart språk i kommunesektoren". Hun skrev masteroppgave om ett av tiltakene i programmet. Hun har også jobbet/jobber med en rekke prosjekter: Modernisert folkeregister kommune (MF Kommune og MF Kommune Helse), Digihjelpen, Digihelse og Digisos.

Slik bygger vi opp innbyggernes digitale kompetanse!

Slik bygger vi opp innbyggernes digitale kompetanse! er et annet og minst like aktuelt foredrag på Servicekonferansen 2020

Frode Pettersen snakker om dette temaet. Han er rådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek, og jobber blant annet med IT, digital kompetanse, prosjektutvikling og nettsider. Frode har også jobbet som prosjektleder ved NTNU Universitetsbiblioteket. Han har deltatt i prosjektgruppa for utvikling av digihjelpen.no og er medlem av redaksjonsgruppen for Digidel.no.

I Trøndelag fylke har nesten halvparten av kommunene et veiledningstilbud i digital kompetanse for innbyggerne. For de små kommunene er et samarbeid med fylkesbiblioteket og frivillige helt avgjørende for å kunne tilby et fast, varig veiledningstilbud.

Korona og kanaler: Klarer vi å treffe innbyggerne i ulike situasjoner?

Korona og kanaler: Klarer vi å treffe innbyggerne i ulike situasjoner?, er også et meget aktuelt foredrag på Servicekonferansen 2020

Hvordan jobbe best mulig i sosiale medier for kontakt med innbyggerne? Hvilke plattformer fungerer best i ulike situasjoner? Hvilke erfaringer kan videreføres fra korona-tiden?

Espen Sunde snakker om temaet på konferansen. Han er kanalsjef og direktør for kommunikasjonsstaben i Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV.

Espen har vært styremedlem i Forum for offentlig service siden 2011.