Koronakrisen rammer bredt, og helsearbeidere og andre som har samfunnskritiske funksjoner gjør en formidabel innsats for å dempe konsekvensene for enkeltmennesker som er rammet - og for fellesskapet. Her spiller teknologien en stadig viktigere rolle.

– Vi er alle inne i en vanskelig situasjon, og la oss håpe at krisen snart er over. I likhet med resten av verden må Norge nå håndtere en utfordring som ingen egentlig ser omfanget av. I denne krevende situasjonen gjør digitale fellesløsninger det enklere for offentlige etater å kommunisere seg imellom og med innbyggere og næringsliv, sier direktør Steffen Sutorius.

Les mer.

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet