Regjering og storting, godt hjulpet av partene i arbeidslivet, har den siste måneden jobbet døgnet rundt med å sikre at flest mulig bedrifter kan overleve på kort sikt. Tiltakene som har bidratt til reduserte kostnader, nødvendig kreditt og økt likviditet har vært viktige, og gitt et kriserammet næringsliv et lite pusterom. Dessverre bidrar tiltakene i liten grad til innovasjon, økt konkurransekraft og bedre omstillingsevne.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no