Dette er hovedbudskapet til Lisa Vivoll Straume. Organisasjonspsykologen understreker i et intervju med Ledernytt at positiv psykologi ikke er et eget fagfelt innenfor psykologien.

Kartlegging er viktig

– Det dreier seg mer om et perspektiv og en tilnærming til alle fenomener i psykologien. Tradisjonelt har jo psykologien vært opptatt av sårbarhet, sykdom, behandling og forebygging av risikofaktorer. Positiv psykologi er ikke et alternativt til den tradisjonelle, men et komplementært tillegg hvor vi også er opptatt av å kartlegge styrker, ressurser og helsefremmende faktorer. I arbeid med sykefravær må vi kartlegge risikofaktorer og sette inn forebyggende tiltak, men det vil ikke nødvendigvis føre til langtidsfriske medarbeidere som fungerer på sitt beste. Da må vi også forstå hva som fremmer god psykisk og fysisk helse og hva som gir energi. Vi må forstå hva som skal til for at folk har det bra og fungerer godt. Dette er nemlig to helt sentrale dimensjoner i et godt liv.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no