Kommentar for ikt-norge.no av: Inga Strümke, PhD i partikkelfysikk og AI-rådgiver i PwC og Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge

Vi hadde nylig gleden av å delta på en av Asias største AI-konferanser, AI Asia Summit, hvor etisk AI stod høyt på agendaen.

Oppsummert kan vi si at ambisjonsnivået er høyt; Europa vil bli verdensledende på etisk AI, og statsråd Nikolai Astrup sier at vi i Norge skal satse på menneskevennlig kunstig intelligens, som sikkert vil gjenspeiles i den nasjonale AI-strategien som ventes innen 2019. Men vet vi egentlig prisen på rettferdige, etiske algoritmer? Vi vil trolig risikere noe hvis 99% av verdens AI utvikles i andre deler av verden, mens vi Europa (og Norge) sitter igjen med å utvikle én veldig etisk og gjennomtenkt prosent?

Les mer.

Kilde: IKT Norge