Utsendelse av valgkort digitalt vil på en effektiv måte få valgkortet frem til alle velgere. Dermed kan alle velgere ha det digitale valgkortet lett tilgjengelig på mobilen når de skal stemme. Valgkortet kan skannes i valglokalet i kommuner som bruker elektronisk avkryssing i manntall. Digital utsendelse skal gjøre valgkortet mer tilgjengelig for blinde og svaksynte velgere. Det vil også redusere kostnadene og føre til mindre papirbruk. Valgkortet blir sendt til digital postkasse. Velgere som ikke har opprettet digital postkasse, vil få det elektronisk på en annen måte.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no